ITENEC s.r.o rýchly kontakt :
+421 949 401 803
info[zavináč]itenec.sk

Veterná energia

Špecialista na obnoviteľné zdroje energie, ekológiu a ochranu prírody.

ITENEC Vám ponúka:

Poradenstvo pre podnikateľské subjekty a fyzické osoby zamerané:

 • legislatívny servis,
 • realizáciu merania veternosti a jej vyhodnotenie,
 • vypracovanie štúdií a dokumentov potrebných na podanie žiadosti o stavebné povolenie,
 • predaj vhodnej technológie,
 • iné požiadavky v súvislosti s veternou energiou.

Ako začať? Zavolajte, alebo napíšte nám, alebo:

 • nájdite lokalitu (odhadovaná dobrá veternosť, vhodné majetkové vzťahy, …),
 • poraďte sa s odborníkmi (príprava projektov, merania, poradenstvo pri vybavovaní),
 • 12 mesiacov čo najpresnejšie merajte veternosť,
 • zrealizujte detailný ekonomický prepočet a rozhodnutie,
 • naštudujte si legislatívny rámec (EIA, povolenia, zmluvy…),
 • pripravte realizačný projekt,
 • vyberte dodávateľov,
 • nakúpte techniku a realizujte stavbu,
 • uveďte veternú elektráreň do prevádzky.