ITENEC s.r.o rýchly kontakt :
+421 949 401 803
info[zavináč]itenec.sk

Fotovoltika

Špecialista na obnoviteľné zdroje energie, ekológiu a ochranu prírody.

Nepovolili Vám Vašu vlastnú fotovoltickú elekráreň alebo nemáte vybavené všetky formality?

           Naše riešenie Vám umožní využívať elektrinu zo slnka už teraz.

       V prvej etape Vám navrhneme ostrovný systém, na ktorý Vám stačí iba ohlásenie o drobnej stavbe a následne po inštalácii oznámiť URSO vznik takéhoto zdroja. Po vybavení všetkých formalít doplníme Váš ostrovný systém v druhej etape o potrebné zariadenia, ktoré umožnia pripojenie Vašej elektrárne do siete a odoberať tak elektrickú energiu v prípade, že Vaša vlastná výroba nepostačuje pokryť spotrebu.

              Naše riešenie Vám umožňuje sa rozhodnúť, či budete:

  • zadarmo dodávať elektrickú energiu odberateľovi (distribučným spoločnostiam),
  • predávať za platné výkupné ceny odberateľovi (distribučným spoločnostiam),
 • nedodáte nič, všetku vyrobenú elektrickú energiu spotrebujete vo vlastnom dome alebo prevádzke.

       Naše riešenie – malý fotovoltický zdroj pozostáva zo sústavy zariadení vrátane akumulátorov, ktoré svojim technickým riešením môžu blokovať dodávanie elektrickej energie do distribučnej sústavy. Vzhľadom na prítomnosť akumulátorov je možné ponúkaný zdroj využívať aj ako UPS s prednostnou spotrebou vyrobenej elektrickej energie  z fotovoltických panelov. Navrhnutá koncepcia je samozrejme využiteľná aj v čase výpadku distribučnej siete. Zariadenie tak môže pracovať v niekoľkých režimoch:

  • v čiastočnom hybridnom režime, ktorý umožňuje iba odber elektrickej energie z distribučnej siete, nie dodávku, s prednostnou spotrebou vlastnej vyrobenej elektrickej energie,
  • v on grid režime,
  • v off  grid režime,
 • v hybridnom režime.

       Blokovanie dodávky vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete je zabezpečené trojstupňovo na základe merania prúdu (prvý stupeň blokovania) a nastavením striedača v servisnom menu (druhý stupeň blokovania), ktoré je zabezpečené heslom v servisnej časti striedača s prístupom iba vyškolenému inštalatérovi. Okrem vyššie uvedeného je súčasťou celej zostavy aj HRM relé, tvoriace tretí stupeň blokovania, ktoré odpojí malý zdroj od distribučnej sústavy v prípade výpadku distribučnej sústavy.

         Samozrejmosťou je možnosť dohľadu nad Vašou elektrárňou na diaľku cez internet v grafickom rozhraní a export zaznamenaných údajov o výrobe do súboru.

        Bližšie informácie Vám radi poskytneme na základe Vašej požiadavky na osobnom stretnutí, e-mailom alebo telefonicky.