ITENEC s.r.o rýchly kontakt :
+421 949 401 803
info[zavináč]itenec.sk

Referencie

Špecialista na obnoviteľné zdroje energie, ekológiu a ochranu prírody.

Štúdie:

Rok 2014

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie:
Odborné konzultačné služby pre projekt „Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane“, číslo ME-2012-003
Časť F: Odborné konzultačné služby súvisiace so zvyšovaním účinnosti využívania elektrickej energie v budovách
(cca 20 hod.).

Fotovoltika:

Rok 2015

 1. Hybridné fotovoltické zariadenie, 3kWp/2 kW, Podzámčok
 2. Projekčné a konzultačné služby, autobusová stanica Zvolen, ostrovné fotovoltické zariadenie, 4 kWp, 48V/400 Ah

Rok 2016

 1. OnGrid fotovoltické zariadenie 1 kWp, Kováčová
 2. OnGrid fotovoltické zariadenie 2,5 kWp, Podzámčok
 3. Hybridné fotovoltické zariadenie, 3 kWp, Vlkanová
 4. Hybridné fotovoltické zariadenie, 2,5 kWp, Brusno
 5. Projekčné a konzultačné služby, rozhľadňa Poľana, ostrovné fotovoltické zariadenie, 0,98 kWp, 48V/100 Ah

Rok 2017

 1. Konzultačné služby pri realizácii stavby ostrovného fotovoltického zariadenia, autobusová stanica Zvolen, ostrovné fotovoltické zariadenie, 2,6 kWp, 48V/220 Ah

Rok 2018

 1. Realizácia ostrovného fotovoltického zariadenia, Lišov, ostrovné fotovoltické zariadenie, 2,7 kWp, bez akumulácie, príprava pre OnGrid-ové riešenie

Fototermika:

Rok 2016

 1. Fototermické zariadenie (ohrev teplej úžitkovej vody), 3 panely WOLF (4,074kW), Brusno
 2. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Brusno
 3. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Nemce

Rok 2017

 1. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Brezno
 2. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Brezno
 3. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Valaská
 4. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Dolná Lehota
 5. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Veľká Lehota

Rok 2018

 1. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Hronsek
 2. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Stupava
 3. Konzultačné služby pri realizácii fototermického zariadenia (ohrev teplej úžitkovej vody), Valaská

Na požiadanie poskytneme aj iné referencie.