ITENEC s.r.o rýchly kontakt :
+421 949 401 803
info[zavináč]itenec.sk

Ekológia a ochrana prírody

Špecialista na obnoviteľné zdroje energie, ekológiu a ochranu prírody.

  • Ponúkame konzultácie, posudky, štúdie a hodnotenia zamerané na oblasť ochrany prírody.
  • Posúdime pozemok, plánovanú investíciu z hľadiska ochrany prírody.
  • Navrhneme opatrenia a starostlivosť o chránené druhy rastlín a živočíchov počas rekonštrukcie alebo novej výstavby Vašej   nehnuteľnosti.
  • Oceníme spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub, škodu, ktorá vznikla po nelegálnom výrube drevín, navrhneme náhradnú výsadbu drevín.
  • Vypočítame spoločenskú hodnotu chránených druhov živočíchov a rastlín.
  • Vypracujeme dokumentáciu EIA/SEA pre Vaše investície.
  • Navrhneme rekultivačné plány.

Pracujú pre nás znalci z odboru Ochrana životného prostredia, odvetvia 1. Ochrana prírody a krajiny a 2. Odhad škôd v životnom prostredí. Odborníci na vyhotovovanie EIA a SEA, zapísaní v zozname spôsobilých osôb v oblastiach – biológia, environmentalistika, lesníctvo, environmentálna ekonómia a plánovanie, ochrana prírody a krajiny a lesné hospodárstvo.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na základe Vašej požiadavky na osobnom stretnutí, e-mailom alebo telefonicky.